Menu

De vredesbeweging en Wereldoorlog I - De dienstweigeraars

Artikelindex

De dienstweigeraars

In alle oorlogvoerende landen waren er mensen die weigerden dienst te nemen. In landen als Groot-Brittannië of Canada kon vrijstelling of alternatieve dienst worden aangevraagd, maar dat was niet evident. In Groot-Brittannië waren er 16.000 mannen die zo'n aanvraag indienden. Velen van hen vervulden niet-gevechtstaken in het leger of in als nuttige geziene burgerjobs ter ondersteuning van de oorlog. Een groep van 'absolutisten' weigerde echter elke taak die de oorlog ondersteunde. Zij werden behandeld als soldaten die weigerden een bevel uit te voeren en hard aangepakt met herhaalde gevangenisstraffen. Voor een aantal van hen dreigde de doodstraf. Ongeveer tachtig gewetensbezwaarden stierven in gevangenschap. De Britse No-Conscription Fellowship publiceerde al in 1915, nog voor de invoering van de dienstplicht, een manifest, waarin gesteld werd dat de 'broederschapsbanden' tussen de mensen van de naties niet kunnen worden verraden. Het was daarom noodzakelijk om offers te brengen voor de vredeszaak.