Menu

Start WaanVlucht

Start WaanVlucht

Iedereen lijkt wel deGroote Oorlog te willen herdenken. Met WaanVlucht richten het Brussels Brecht-Eislerkoor en vzw Vrede de schijnwerper op de deserteur, hij die het slagveld verlaat of weigert te betreden. We willen onderzoeken hoe desertie als daad van oorlogsweigering het begin kan vormen van een vredesstrategie. Aanleiding is de Eerste Wereldoorlog, maar de link naar hedendaagse oorlogen is snel gelegd.

 

Nadenken over desertie is nadenken over de redenen waarom oorlog gevoerd wordt. Deserteurs zeggen om welke reden dan ook neen aan deze moordpartij: "dit is niet mijn oorlog". Hun stem mag in het rumoer van 100 jaar na Wereldoorlog Eén niet verloren gaan. We willen er aandachtig naar luisteren, er een megafoon voor zijn en eerherstel vragen voor alle deserteurs en oorlogsweigeraars die zich van de oorlogslogica en de militaire kadaverdiscipline hebben afgekeerd. De deserteur schendt niet enkel het blazoen van het vaderlands leger maar ook van het vaderland zelf. De Staat pretendeert immers zijn burgers te mogen opvorderen om hun leven op het spel te zetten.

Daarom dit project. En daarom is het ook een thema voor strijd- en solidariteitskoren. Misschien wel het bekendste gedicht ter ere van de deserteur is geschreven en gezongen door Boris Vian : Monsieur le Président // je ne veux pas la faire, // je ne suis pas sur terre // pour tuer de pauvres gens. Voor oorlogstoeristen en alle vredeminnende burgers mag dit thema bij een herdenking van de Groote Oorlog niet ontbreken. Hij was enkel “groot” in zijn waanzin en vernietiging. En de schreeuw van de deserteurs helpt ons om dit niet te vergeten.

WaanVlucht! is een meertalig project met internationale uitstraling. WaanVlucht! is een samentrekking van Waan(zin) en (vaandel)Vlucht: oorlog is waanzinnig en daarom keren we het krijgsvaandel de rug toe. WaanVlucht! bestaat uit twee luiken :

* een inhoudelijk luik : uitspitten van de relevantie van het thema desertie en oorlogsweigering in historisch en hedendaags perspectief aan de hand van artikels, lezingen, vormingspakketten, ... Vzw Vrede staat hiervoor in.

* een muzikaal luik : een nationaal en internationaal korenproject waarbij bestaande liederen en nieuwe composities elkaar zullen afwisselen

Op 20 maart 2014 lanceren we WaanVlucht! in het Klein Kasteeltje te Brussel.

 

WaanVlucht! - een inhoudelijk studieluik door Vrede vzw

In het voorjaar 2014 lanceren Vrede vzw en verschillende Belgische strijdkoren ‘Waanvlucht’, een project dat het recht op oorlogsweigering -toen en nu- centraal stelt. Meer info is vanaf maart 2014 te vinden op www.desertie.be.

Vrede vzw zal op verschillende manieren bijdragen aan het inhoudelijk stofferen van het project :

  • studie : zie bijvoorbeeld reeds ons dossier over de actieve vredesbeweging voor en tijdens de oorlog. Het beeld klopt helemaal niet dat iedereen “begeesterd” was door de oorlog

  • conferentie : Vrede vzw organiseert samen met andere vredespartners een jaarlijkse vredesconferentie. Speciaal voor WaanVlucht! zal er in 2015 een internationale conferentie georganiseerd worden waarop deserteurs uit de hele wereld hun verhaal zullen vertellen.

Maar de belangrijkste bijdrage zal een wekelijkse blogbericht zijn waarbij denkers, kunstenaars, activisten een jaar lang standpunten en analyses zullen posten die via de website gevolgd kunnen worden.

 

Muziektheater ‘WaanVlucht!’, een korenproject voor 2014

Het Brussels Brecht-Eislerkoor en vijf zusterkoren uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië (Novecanto uit Gent, C’est des Canailles uit Luik, Omroerkoor uit Hasselt en Chorale Rue de la Victoire en Ik zeg adieu uit Brussel) brengen op 20 en 21 september 2014 een locatievoorstelling in coproductie met het Kaaitheater.

In een regie van Ruud Gielens zullen getuigenissen en liederen over oorlog, desertie en verzet samengebracht worden. Het wordt een meertalige voorstelling met verhalen, getuigenissen en liederen. De zes koren zullen samen ook de wereldpremière brengen van een nieuwe compositie voor groot koor. Frederic Rzewski componeerde in opdracht van het Brussels Brecht-Eislerkoor een Ode aan de Deserteur (werktitel). Deze voorstelling zal worden hernomen in Gent, Luik, Leuven, Ieper,… telkens aangepast aan de locatie.

Tezelfdertijd zullen anti-oorlogsliederen weerklinken in Wenen (koor Gegenstimmen), Bremen (Chorwerkstatt en Buchtstrassenchor) en Berlijn (Hans-Beimler-Chor en Ernst-Busch-Chor) en zal er ook een ode aan de deserteur gezongen worden. Er zijn ook plannen in Londen (Strawberry Thieves’ Socialist Choir), Hengelo (Kanaljerood), Groningen (4-meiproject) en er is interesse in China.

 

Het internationale ‘Lied van de deserteur’, een korenproject voor 2015

In september 2015 zullen koren van over de hele wereld samen het Internationale Lied van de Deserteur via internet laten weerklinken. Het Brussels Dichterscollectief is gevraagd(heeft toegezegd) om een tekst voor een nieuwe compositie te schrijven. Fabrizio Cassol, voorman van Aka Moon, zal voor de muziek zorgen. Koren uit verschillende landen die deelnamen aan WO-1, leveren hun versie van het lied aan en een videokunstenaar mixt er tijdens een concertavond in Brussel een internetopvoering van die gestreamd zal worden. Het kunstenaarscollectief Polymorfilms uit Sint-Gillis onderzoekt momenteel de details en technische vereisten. Koren uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Cuba, Italië, Canada, de V.S., Australië en Nieuw-Zeeland hebben al interesse betoond.

 

Lancering van WaanVlucht! op 20 maart 2014 in het Klein Kasteeltje

Op 20 maart 2014 geven we de aftrap voor WaanVlucht! in het Klein Kasteeltje te Brussel. Deze keuze is niet toevallig en zal door de huidige directie van het asielcentrum worden toegelicht.

Programma :

Onthaal vanaf 18u30 (inschrijving en reservatie nodig)

Welkomstwoord en historische situering door directie Klein Kasteeltje

Panelgesprek in twee gedeeltes met een muzikaal intermezzo

inleiding door Marc Reynebeau, publicist bij De Standaard en geschiedkundige. De huidige commercialisering van WO1 ziet hij met lede ogen aan. Waarom werd die oorlog eigenlijk gevoerd?

Panelgesprek over desertie en oorlogsweigering met

Marc Reynebeau, moderator

Ludo De Brabander van Vrede vzw en mede-initiatiefnemer van WaanVlucht!, Midden-Oosten- specialist en kenner van Syrië en Palestina. ‘Oorlog komt niet uit de lucht gevallen.’

Anne Morelli, professor aan de ULB, gespecialiseerd in onderzoek over propaganda en oorlog. ‘Waarom liepen hele volkeren over van patriottisme?’

Getuigenis van Samir Hamdard. Hij is de woordvoerder van de Afghaanse vluchtelingen die al maanden het recht op asiel eisen.

Muzikaal intermezzo .

Panelgesprek over het artistieke luik van WaanVlucht! met:

Marc Reynebeau, moderator

Frederic Rzewski, Amerikaans pianist en componist uit Brussel. Hij componeerde een koorstuk voor de deserteur. Van Sophocles via Jeremia en Joyce tot Tucholsky en van Ostaijen.

Lieve Franssen dirigeert het Brussels Brecht-Eislerkoor en is specialiste van het verzetslied. Ze legt het verband tussen cultuur en verzet, keuzes en solidariteit. ‘Neen, dit is niet onze oorlog!’

Einde voorzien met een drankje rond 22u

Gratis toegang, reservatie is noodzakelijk voor toegang tot het Klein Kasteeltje. De avond verloopt in twee talen. Fluistervertaling mogelijk.

Klein Kasteeltje

Negendelinielaan 27

1000 Brussel

Tramhalte Ieper (lijn 51) of metro Graaf Van Vlaanderen

 

Wie zijn de initiatiefnemers voor WaanVlucht!

Brussels Brecht-Eislerkoor

Het Brussels Brecht-Eislerkoor of kortweg BBEK is een strijdkoor, meerstemmig en gemengd in de ruimste zin van het woord. We kiezen voor liederen die zowel in de tekst als in muziek geëngageerd zijn. Naar het motto van Hanns Eisler (1898-1962) : al zingend partij kiezen !

Het koor heeft Brussel als multiculturele uitvalsbasis. We zingen over de strijd voor werkgelegenheid, voor vrede en sociale gerechtigheid, voor een solidaire samenleving en een schoon milieu, op zoek naar rechtvaardigheid en wereldsolidariteit.

Ons repertoire is bij voorkeur hedendaags, divers in de toonspraak, direct in stijl. Naast liederen van Bertolt Brecht en Hanns Eisler kiezen we ook voor nieuwe teksten en composities.

Het Brussels Brecht-Eislerkoor is een amateurkoor dat naar muzikale kwaliteit streeft. Voorafgaande muziekkennis of zangopleiding worden van de koorleden niet vereist. Om onze muzikale ambities waar te kunnen maken, hechten we veel belang aan stemvorming.

Repetities op zondagavond, van 20 tot 22.30 uur, in GC De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Brussel. Website van het koor: www.bbek.be.

Kooradres: BBEK, A. Baeckstraat 108, 1090 Brussel.

Voor haar eerste productie werkte het koor samen met de toenmalige zusterkoren uit Gent en Antwerpen. Samen brachten we in 1978 De Moeder van Hanns Eisler en Bertolt Brecht. Sinds toen volgden 14 avondvullende producties waarvan Shouting Fence (2009, cantate voor 300 zangers en 10 solisten) en Vive la Sociale (2012, koorspektakel voor 50 zangers en fanfare over 100 jaar arbeidersliederen) de twee laatste zijn.

Lieve Franssen is al vele jaren de vaste dirigente van het koor.

 

Vrede vzw

Vrede vzw ontstond als eerste Vlaamse vredesorganisatie in 1949 als Belgische afdeling van de internationale vredesbeweging tegen de koude oorlog en de bewapeningswedloop, met als naam ‘Belgische Unie ter Verdediging van de Vrede’ (BUVV). Ze was lange tijd de enige actieve vredesorganisatie in Vlaanderen. Voor Vrede vzw is wereldvrede een gevolg, een resultaat dat bereikt wordt door sociale rechtvaardigheid te realiseren op het vlak van economische veiligheid, voedselveiligheid, gezondheidsveiligheid, milieuveiligheid, persoonlijke veiligheid, veiligheid van de gemeenschap en politieke veiligheid.

Het accent ligt op de mens, op zijn leefwereld, zijn cultuur, zijn psychologische, sociale en economische behoeften in de breedste zin van het woord. Hieruit moet ook blijken dat in onze benadering wereldvrede een aangelegenheid is van een veel bredere sectie van de maatschappij dan de specifiek betrokken politieke wereld, en dan de 'veiligheids-' gespecialiseerde civiele samenleving.

Vrede vzw gaat er vanuit dat goede informatie een noodzakelijke basis vormt voor elke sociale actie. Dat doen Vrede op verschillende manieren. Een daarvan betreft lezingen, informatieavonden, vormingsgesprekken. De bijdrage van Vrede vzw aan het WaanVlucht!-project zal dan ook op dit vlak liggen. Herdenkingsactiviteiten voor 100 jaar Groote Oorlog zouden moeten focussen op vrede, ontwapening, conflictpreventie, sociale rechtvaardigheid en solidariteit. We hebben nood aan een demilitarisering van de geesten.

Op 25 en 26 januari 2014 participeerde Vrede vzw aan het Internationale Vredesseminarie in Verdun. Op 9 juni organiseert Vrede vzw een workshop op het ‘Peace Event in Sarajevo’

Van 6 tot 9 juni 2014 organiseren sociale bewegingen uit heel Europa (waaronder Vrede vzw) tal van activiteiten in Sarajevo (Bosnië & Herzegovina) onder de noemer: ‘van een wereld van oorlog en geweld ... naar een cultuur van vrede en geweldloosheid’. Meer info vind je op www.p2014.eu.

Ludo De Brabander is stafmedewerker bij Vrede vzw.

Dok Noord 4E, bus 003

9000 Gent,

T +32(0)9 233 46 88

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.vrede.be

Last modified onwoensdag, 19 maart 2014 08:27