Menu

Strijdkoren & strijdliederen - Politieke koorzang

Artikelindex

Politieke koorzang

Al in de 19e eeuw waren er “politieke” koren die het opnamen voor de strijd van de arbeiders en deel uitmaakten van de arbeidersbeweging. Maar wat in Duitsland de ‘democratische koorbeweginggenoemd wordt, is ontstaan in de jaren zeventig. Samen met de opkomst van sociale bewegingen buiten de bestaande politieke partijen, groepeerden mensen zich die solidair met deze sociale beweing wilden zingen. Twee kenmerken typeren deze koren:

a ) inhoud is belangrijk en deze koren willen al zingend hun steen bijdragen voor vrede, rechtvaardigheid en tolerantie, voor meer democratie in de economie en de samenleving, voor sociale rechtvaardigheid in de hele wereld. Er wordt gezongen op straat, tijdens betogingen, maar ook tijdens benefietconcerten, meetings, alternatieve markten en bijeenkomsten. En ten slotte ook meer en meer met eigen avondvullende producties. Het ‘bewegingsaspectkrijgt daarbij steeds meer aandacht. Een staand uniform gekleed koor met partituur in de hand is passé.

b ) maar ook de vorm typeert deze koren. Ze kiezen voor een democratische structuur. Er wordt gediscussieerd, de mening van de koorleden is belangrijk, een demcratische stuurgroep leidt het koorleven in goede banen.

In 2008 gingen we naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van het Brussels Brecht-Eislerkoor op zoek naar deze koren in Vlaanderen. We vonden er meer dan 35. Ze bleken niet verenigd en ze gebruikten verschillende benamingen om hun koortype te omschrijven: strijdkoor, solidariteitskoor of wereldkoor. Af en toe kwamen ook straatkoor of actiekoor voor. Maar politieke koorzang leeft en heeft een mooie toekomst.