Menu

Strijdkoren & strijdliederen - Het anti-oorlogslied

Artikelindex

Zingen tegen de oorlog: het anti-oorlogslied

Doorheen alle tijden en wellicht ook alle culturen hebben mensen over oorlog gezongen. Sommige zijn (helaas) voor en vele zijn tegen. De liederen pro oorlog moesten vaak gezongen worden, door soldaten bijvoorbeeld die via de liederen er de moed moesten inhouden. Anti-oorlogsliederen worden uit overtuiging gezongen. Er zijn veel vormen die deze liederen kunnen aannemen. Ze kunnen gaan over de wreedheid van de oorlog, of over de dienstplicht waarmee burgers gedwongen worden om ten oorlog te trekken, over de misdaden die ttegen onschuldigen begaan worden en de leugens waarmee de overheid haar oorlog poogt te verkopen. Maar ook na de oorlog wordt gezongen over de ellendige nasleep en de lessen die eruit getrokken zouden moeten worden. Uiteindelijk willen anti-oorlogsliederen ertoe bijdragen om nieuwe oorlogen te voorkomen.

Liedjesmakers kunnen heel verschillende redenen hebben voor hun anti-oorlogslied. Misschien verloor hij of zij een familielid of vriend in de oorlog, of was zij of hij zelf betrokken bij het oorlogsgebeuren. Maar vaak drukken ze er ook een algemeen verlangen naar vrede en veiligheid in uit.

Wie nood heeft aan een goed tijdloos ant-oorlogslied kan hier kijken: http://www.antiwarsongs.org/stats.php?lang=en. Deze database bevat 20062 anti-oorlogsliederen van over heel de wereld in 24925 verschillende versies. 6256 auteurs zijn vertegenwoordigd en ze schreven hun liederen in 112 talen (129 met alle versies) (stand 27/10/13).