Menu

De groene velden van Frankrijk

De groene velden van Frankrijk

Hoe gaat het, soldaat William McBride?
Mag ik even bij je graf zitten?
Ik wil een beetje rusten in de warme zomerzon
Ik heb de hele dag gestapt en ik ben moe.
Ik zie op je grafsteen dat je nog maar negentien was
Toen je de dode helden vervoegde in 1915
Wel, ik hoop dat je vlug stierf en netjes,
Of, Willie McBride, ging het traag en walgelijk?



Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?

En liet je een vrouw of een geliefde achter?
Heeft iemand de herinnering aan jou in haar trouwe hart gesloten
en blijf je voor haar eeuwig 19, hoewel je in 1915 reeds stierf?
Of ben je een vreemdeling, naamloos
voor eeuwig verzegeld achter een glazen lijst
in een oude foto, gescheurd, in flarden, bezoedeld
stilaan geel wordend in een lederen kader?

Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?

De zon schijnt nu over de groene Franse velden,
Er waait een zacht warm windje en de rode klaprozen dansen.
De loopgraven zijn verdwenen nu, onder de ploegen.
Geen gas meer, geen prikkeldraad, geen geweerschoten meer.
Maar hier op dit kerkhof is het toch nog niemandsland
De talloze witte kruisen staan als sprakeloze getuigen
Van de blinde onverschilligheid van mensen voor mekaar
En een hele generatie die afgeslacht is en verdoemd.

Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?

Ik kan het niet helpen, Willie McBride,
Weten al degenen die hier liggen waarom ze stierven?
Geloofde je het echt toen ze je reden vertelden?
Geloofde je echt dat deze oorlog alle oorlogen zou doen stoppen?
Wel, tevergeefs was de pijn, het verdriet, de glorie, de schaamte.
Het moorden en sterven, ’t was allemaal voor niets.
Want, Willie McBride, het gebeurt telkens opnieuw,
En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?