Menu

Oorlogsweigering

Desertie en oorlogsweigering worden al te vaak gezien als een laffe daad. We willen desertie benaderen als een daad van verzet tegen de oorlog, de weigering om aan een georganiseerde moordpartij deel te nemen.

We willen dan ook vooral het fenomeen van politiek deserteren in de aandacht brengen.

We grijpen de herdenking rond de tragische gebeurtenis van de zinloze 'Groote Oorlog' aan om de problematiek van desertie en gewetensbezwaren ook te verbinden met de actualiteit.